Våra Produkter & Tjänster

 

Möjligheterna att erbjuda service och tjänster över telenätet är idag större än någonsin tidigare.

 

Du behöver kanske bara någon som hjälper dig att svara i telefonen eller så vill du ha ett avancerat, helautomatiskt telekommunikationssystem, inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

 

Sedan starten har vi haft som målsättning att bygga upp en lång och bred erfarenhet av telekomtjänster för såväl privatmarknaden som till företag. Detta har gett oss ett försprång, vilket du som kund kommer att ha stor nytta av.

 

Vi är idag ett tjugotal anställda i vår huvudverksamhet, och kan tillsammans med våra externa samarbetspartners har vi skapat ett nätverk för mycket krävande uppdrag.

 

Utöver vår breda erfarenhet av produktion och tjänster till företag har vi även riktat in oss på privatmarknaden med flera egna kontakt- och informationstjänster.